Dịch - Lục Hào Dự Đoán

Dịch - Lục Hào Dự Đoán

Dịch - Lục Hào Dự Đoán

Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn

Thể loại: Sách có phí

Học phí: 4,900,000 VNĐ

Trạng thái: Còn Tiếp

Lần đọc: 882

like
Giới thiệu sách Đọc từ đầu Đọc mục mới Danh sách mục
Nội Dung Sách:

Khi tham gia khóa học, học viên được tư vấn về: Xem Thời dụng sự.

- Vạn vật vạn sự đồng lý, thủy chung tại Thời.

- Khởi đầu thời cát tức cát, khởi đầu thời hung tức hung,

khởi đầu thời tạp tức tạp.

- Biết rõ cát hung Thời tại sự khởi đầu tức rõ thành bại được mất.

---

Dịch - Lục Hào Dự Đoán, nội dung:

A. Các phương hướng nghiên cứu Dịch – Lục Hào

B. Dụng vào dự đoán:

1. Đối thủ mạnh hay yếu?

2. Ta và đối thủ ai hơn ai?

3. Đối tác thật lòng hay giả dối?

4. Người ta có nói thật không?

5. Người ta giỏi hay tệ.

Cái dụng thật vô cùng.

Có thể bạn muốn đọc

Thông Thiên Khiếu Lượt xem: 1193 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 3,000,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn Lượt xem: 963 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh Lượt xem: 682 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 21/01/2019 02:21 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 21/01/2019 02:21 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 20/01/2019 18:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập
Đăng ký
Dịch - Lục Hào Dự Đoán

Dịch - Lục Hào Dự Đoán

Thể loại: Sách có phí
Số mục: 0
Lần đọc: 882

4,900,000 VNĐ

Đăng ký
Hủy bỏ
Hủy đăng ký

Bạn có chắc muốn hủy đăng ký Dịch - Lục Hào Dự Đoán?