Kỳ Môn Dụng Bát Môn

Kỳ Môn Dụng Bát Môn

Kỳ Môn Dụng Bát Môn

Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn

Thể loại: Sách có phí

Học phí: 4,900,000 VNĐ

Trạng thái: Còn Tiếp

Lần đọc: 636

like
Giới thiệu sách Đọc từ đầu Đọc mục mới Danh sách mục
Nội Dung Sách:
"Vạn vật vạn sự đồng lý, thủy chung tại Thời.Khởi đầu Thời cát tức cát, khởi đầu Thời hung tức hung, khởi đầu Thời tạp tức tạp,...Cát thời, hung thời, tạp thời, ... là bí ẩn của Thời." (Kinh Kha)
Lưu ý: KK muốn bạn có cơ sở để khảo sát, ứng dụng, xóa đi điều mê tín không rõ ràng, tuy nhiên không nhận "phi nhân" theo học (hoặc vì lý do khác).

Bát Môn: tức 8 cửa Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai.
Trong đó dụng tam cát: Hưu, Sinh, Khai.
Khi Tam Kỳ đế tinh khoác đúng Giáp, xuất hiện tại tam cát Môn. Chờ diện kiến: cầu bách sự, được phúc.

Bản chữ Tàu:

5 mục mới

 • GIÁP DẦN 2

  30/01/2018
 • GIÁP THÌN 2

  30/01/2018
 • GIÁP NGỌ 2

  30/01/2018
 • GIÁP THÂN 2

  30/01/2018
 • GIÁP TUẤT 2

  30/01/2018
 • Danh sách"Kỳ Môn Dụng Bát Môn"

 • GIÁP TÝ 1

  31/10/2017
 • GIÁP TUẤT 1

  31/10/2017
 • GIÁP THÂN 1

  31/10/2017
 • GIÁP NGỌ 1

  31/10/2017
 • GIÁP THÌN 1

  31/10/2017
 • GIÁP DẦN 1

  31/10/2017
 • GIÁP TÝ 2

  30/01/2018
 • GIÁP TUẤT 2

  30/01/2018
 • GIÁP THÂN 2

  30/01/2018
 • GIÁP NGỌ 2

  30/01/2018
 • GIÁP THÌN 2

  30/01/2018
 • GIÁP DẦN 2

  30/01/2018
 • Có thể bạn muốn đọc

  Thông Thiên Khiếu Lượt xem: 1197 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 3,000,000 VNĐ
  Quý Nhân Đăng Thiên Môn Lượt xem: 969 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
  Dịch - Lục Hào Dự Đoán Lượt xem: 891 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ

  Sách mới

  Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 24/02/2019 08:18 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
  Kỳ Môn Dụng Bát Môn 23/02/2019 19:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
  Quý Nhân Đăng Thiên Môn 19/02/2019 10:57 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
  Dialog

  Facebook

  Đăng nhập
  Đăng ký
  Kỳ Môn Dụng Bát Môn

  Kỳ Môn Dụng Bát Môn

  Thể loại: Sách có phí
  Số mục: 12
  Lần đọc: 636

  4,900,000 VNĐ

  Đăng ký
  Hủy bỏ
  Hủy đăng ký

  Bạn có chắc muốn hủy đăng ký Kỳ Môn Dụng Bát Môn?