Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh

Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh

Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh

Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn

Thể loại: Sách có phí

Học phí: 4,900,000 VNĐ

Trạng thái: Còn Tiếp

Lần đọc: 681

like
Giới thiệu sách Đọc từ đầu Đọc mục mới Danh sách mục
Nội Dung Sách:
Vạn vật vạn sự đồng lý, thủy chung tại Thời. Khởi đầu Thời cát tức cát, khởi đầu Thời hung tức hung, khởi đầu Thời tạp tức tạp,...Cát thời, hung thời, tạp thời, … là bí ẩn của Thời.

Lưu ý:KK muốn bạn có cơ sở để khảo sát, ứng dụng, xóa đi điều mê tín không rõ ràng, tuy nhiên không nhận "phi nhân" theo học (hoặc vì lý do khác).

Tam Kỳ Đế Tinh, dụng Thời - Phương không tách rời. Thuộc về Kỳ Môn dụng vào địa lý.

KK hoàn toàn lãnh trách nhiệm hướng dẫn học viên "học xong mới thôi".

Trân trọng!

Có thể bạn muốn đọc

Thông Thiên Khiếu Lượt xem: 1193 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 3,000,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn Lượt xem: 963 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dịch - Lục Hào Dự Đoán Lượt xem: 882 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 21/01/2019 02:21 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 21/01/2019 02:21 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 20/01/2019 18:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập
Đăng ký
Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh

Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh

Thể loại: Sách có phí
Số mục: 0
Lần đọc: 681

4,900,000 VNĐ

Đăng ký
Hủy bỏ
Hủy đăng ký

Bạn có chắc muốn hủy đăng ký Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh?