Mạn Đàm Nguyên Không

Đôi lời

KK là người nghiên cứu nhiều lĩnh vực về Phong thủy và ứng dụng, trải nghiệm thực tế. Trong những lĩnh vực này, KK có thể là người học trước biết trước bạn, còn trong lĩnh vực khác, KK còn phải học hỏi từ bạn nhiều. Khi bạn theo học, có thể gọi KK là "sư huynh" (hà! hà!) vì bạn là người học sau. Bạn đừng gọi "thầy" . Nếu xưng hô theo tuổi tác cũng tốt.
Những điều KK hiểu biết rõ ràng trên cơ sở luận khoa học và học thuật, và trải nghiệm thực tế đều có thể chỉ lại cho bạn biết. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào "Tính" của bạn, hoặc KK có lý do riêng, và không nhận "phi nhân".
Nói rõ ràng điều này: Trước là nói trên cơ sở luận khoa học và học thuật, sau đó là áp Dụng. Cái Dụng có lúc nghiệm, có lúc không nghiệm. Bạn đừng hiểu lầm, đó là "vạn năng", vì còn phụ thuộc các yếu tố có vai trò chi phối mạnh hơn mà chưa xét đến.

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/04/2019 19:32 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 22/04/2019 19:43 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 22/04/2019 13:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập