Mạn Đàm Nguyên Không

Dụng gặp sinh tự sinh, dụng gặp sát tự sát.

Sách viết:
Tạo hóa không ngoài sinh và sát.
"Địa Đạo sinh cơ, Nhân Đạo sát cơ, Thiên Đạo kiêm chi (gồm cả 2 thứ)".
Dụng thời: có sinh khí, có sát khí.
Nơi âm dương tương giao là sinh khí, nơi âm dương bất giao là sát khí.
Dụng gặp sinh tự sinh, dụng gặp sát tự sát.
Tri sinh sát, là cái lý tự nhiên cổ kim.

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/01/2019 07:46 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 20/01/2019 16:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 20/01/2019 18:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập