Mạn Đàm Nguyên Không

Góc Nhìn 'Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ'

Trong giới Phong thủy có lưu truyền "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Rồi trong giới phong thủy theo đó mà dụng như vầy: cứ đứng quay mặt cùng hướng nhà, thì phía trái là Thanh Long, phía phải là Bạch Hổ. Như vậy đó đúng hay sai?
KK bật mí 1 góc nhìn để đọc giả tham khảo: "Khi ta tựa lưng vào Bắc, mặt nhìn về hướng Nam, phía trái là Thanh Long, phía phải là Bạch Hổ. Như vậy mới tạo cái thế theo các đồ hình Tiên Thiên và Hậu Thiên, mới là chuẩn."
Từ thực trạng và góc nhìn trên, thấy rằng, đúng cái thế Đông Tây Nam Bắc, tọa Bắc hướng Nam mới phối đúng vị Thanh Long, Bạch Hổ. Còn cứ nói phía trái là Thanh Long, hoặc phía phải là Bạch Hổ, mà không xét Đông Tây Nam Bắc và tọa hướng là mắc sai lầm hay không? (KK)

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/04/2019 19:32 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 22/04/2019 19:43 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 22/04/2019 13:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập