Mạn Đàm Nguyên Không

Nắm và bỏ?

khi nắm được Huyền không, liền bỏ dụng Bát trạch; khi nắm được Huyền không đại ngũ hành, liền bỏ dụng Huyền không; khi nắm được Âm Dương, liền bỏ dụng Huyền không đại ngũ hành; khi nắm được Thái Cực, liền bỏ dụng Âm Dương. Nắm chi rồi bỏ? Khỏi nắm khỏi bỏ cho rồi?

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 21/01/2019 02:21 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 21/01/2019 02:21 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 20/01/2019 18:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập