Mạn Đàm Nguyên Không

'Nhất dĩ quán chi'

1 lý minh, các lý theo đó mà thông. 
1 lý thông, các lý theo đó mà minh. 
Ý này và câu nói "Nhất dĩ quán chi" của Đức Khổng Tử là 1 sao?

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 20/09/2018 10:22 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 19/09/2018 11:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 15/09/2018 07:19 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập