Mạn Đàm Nguyên Không

Thế Phong Thủy Có Đắc Vị, Đắc Thời?

Thế Phong Thủy Có Đắc Vị, Đắc Thời?

(Kinh Kha)

1/ Đắc vị (loan đầu).

2/ Đắc khí (đắc Thời).

Ta tựa lưng Bắc, mặt quay hướng Nam

mới tạo ra được cái thế Đắc vị:

tả Thanh long - Đông,

hữu Bạch hổ - Tây,

tiền Chu tước - Nam,

hậu Huyền vũ - Bắc.

Nếu không Đắc vị thì giống như vua mà không ngai vàng,

hoặc người không có quyền, … “hữu danh vô thực”.

Nếu không Đắc thời thì gian nan mới được,

Đắc thời mà không Đắc vị, cái thế không bền ...

Các lý luận "Tả Thanh long, hữu Bạch hổ, …" khuyết Đắc vị,

mà không biết dụng Đắc thời thì khiếm khuyết vô cùng.

Nắm rõ cái gốc mà minh, nhận ra cái tạp luận của sách vở mà bỏ.

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/04/2019 19:32 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 22/04/2019 19:43 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 22/04/2019 13:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập