Mạn Đàm Nguyên Không

Thời Bất Ly Phương

Khuyết điểm của nhiều cách dụng thời là không biết dụng hướng. Còn khuyết điểm của các cách địa lý dụng hướng là không biết dụng thời. Nên KK thường chia sẻ góc nhìn với đọc giả: "Thời bất ly Phương" mới có thể đạt chân luận, mà đi đến cái chân tình. (KK)

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/04/2019 19:32 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 22/04/2019 19:43 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 22/04/2019 13:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập