Thông Thiên Khiếu

Thông Thiên Khiếu

Thông Thiên Khiếu

Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn

Thể loại: Sách có phí

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Trạng thái: Còn Tiếp

Lần đọc: 1232

like
Giới thiệu sách Đọc từ đầu Đọc mục mới Danh sách mục
Nội Dung Sách:

"Vạn vật vạn sự đồng lý, thủy chung tại Thời. Khởi đầu Thời cát tức cát, khởi đầu Thời hung tức hung, khởi đầu Thời tạp tức tạp,...Cát thời, hung thời, tạp thời, ... là bí ẩn của Thời." (Kinh Kha)

Lưu ý:KK muốn bạn có cơ sở để khảo sát, ứng dụng, xóa đi điều mê tín không rõ ràng, tuy nhiên không nhận "phi nhân" theo học (hoặc vì lý do khác).

Thông Thiên Khiếu, dụng Thời - Phương không tách rời, là phép Địa Lý chí bảo mà Dương Quân Tùng dùng cứu bần.

Dụng Thông Thiên Khiếu, là dụng Thời hợp Phương Cát, tránh khỏi: Kiếp sát, Tai sát, Tuế sát, Phục binh, Đại họa, Đại sát, Bệnh phù, Tử phù,...Hỏa huyết, Trùng táng.

Kết hợp dụng được Lục nhâm - Thiên Ất Quý Nhân, Kỳ môn - Tam Kỳ Đế Tinh, Kỳ môn - Tam Cát môn: Hưu, Khai, Sinh... là chí quý.

KK hoàn toàn lãnh trách nhiệm hướng dẫn học viên "học xong mới thôi".

Trân trọng!

Có thể bạn muốn đọc

Quý Nhân Đăng Thiên Môn Lượt xem: 990 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dịch - Lục Hào Dự Đoán Lượt xem: 909 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Kỳ Môn Dụng Tam Kỳ Đế Tinh Lượt xem: 703 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/04/2019 19:32 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 22/04/2019 19:43 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 22/04/2019 13:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập
Đăng ký
Thông Thiên Khiếu

Thông Thiên Khiếu

Thể loại: Sách có phí
Số mục: 0
Lần đọc: 1232

3,000,000 VNĐ

Đăng ký
Hủy bỏ
Hủy đăng ký

Bạn có chắc muốn hủy đăng ký Thông Thiên Khiếu?